تماس با ما

رئیس گروه جذب وهدایت استعدادهای درخشان
دکتر آرش امینی

کارشناس مقطع کارشناسی ارشد
سرکار خانم توکلی

کارشناس مقطع دکترا
سرکار خانم ممانی

تلفن و دورنگار:
‪+98-21-66165043‬
‪+98-21-66165044‬

رایانامه:
htso [AT] sharif [dot] ir

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus