در باره گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شریف

گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف، بخشی ازمجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که هدف آن، حمایت از دانشجویان با استعداد برترو ممتاز در جهت ادامه تحصیل و ارتقای عملکرد آموزشی – پژوهشی و نظارت بر حسن عملکرد ایشان می باشد. سیاست گذاری و تعیین ضوابط اجرایی گروه بر عهده شورای استعدادهای درخشان، متشکل از تعدادی از اساتید با سابقه دانشگاه بوده و رئیس گروه، مسئول حسن اجرای آن است. از جمله خدمات ارائه شده گروه عبارتند از:

  • پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز برای ادامه تحصیل در دورههای کارشناسی ارشد و دکترا با هماهنگی دانشکدههای ذیربط
  • پذیرش محدود دانشآموختگان برتر دوره کارشناسی برای ادامه تحصیل در دوره دکترای مستقیم از کارشناسی با هماهنگی دانشکدههای ذیربط
  • امکان تحصیل همزمان دانشجویان با سوابق تحصیلی مطلوب در دو رشته کارشناسی و یا رشته فرعی مورد علاقه بدون پرداخت شهریه
  • ارائه تسهیلات حمایتی و تشویقی به دانشجویان ممتاز به منظور افزایش سطح کیفی آموزشی و پژوهشی ایشان در حین تحصیل
  • تعامل با بنیاد ملی نخبگان و دیگر سازمانها و مراکز جهت ارائه بورس و تسهیلات به استعدادهای برتر با هدف رشد و شکوفایی عملکرد ایشان
  • ایجاد حلقه ارتباط میان دانشجویان و مدیریتهای دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف گروه

با توجه به تمرکز بسیاری از استعدادهای برتر و دانشجویان ممتاز رشتههای فنی و مهندسی و علوم پایه کشور در دانشگاه صنعتی شریف، گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ضمن افتخار به خدمتگزاری به این عزیزان پر تلاش ، همواره آماده دریافت نظرات ، انتقادها و پیشنهادهای شما در جهت فراهم کردن شرایط آموزش پژوهشی مطلوبتر برای شکوفایی روز افزون  این استعدادها می باشد.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus